NEWSお知らせ

136.   Zhidong Ding, Meng An, Shenqiu Mo, Xiaoxiang Yu, Zelin Jin, Yuxuan Liao, Keivan Esfarjani, Jing-Tao Lü, Junichiro Shiomi, Nuo Yang, “Unexpectedly High Cross-plane Thermoelectric Performance of Layered Carbon Nitrides”, Journal of Materials Chemistry A, 7, 2114-2121 (2019). [https://aip.scitation.org/doi/10.1039/c8ta10500f]2019.08.22 Thu

Zhidong Ding, Meng An, Shenqiu Mo, Xiaoxiang Yu, Zelin Jin, Yuxuan Liao, Keivan Esfarjani, Jing-Tao Lü, Junichiro Shiomi, Nuo Yang, “Unexpectedly High Cross-plane Thermoelectric Performance of Layered Carbon Nitrides”, Journal of Materials Chemistry A, 7, 2114-2121 (2019). [https://aip.scitation.org/doi/10.1039/c8ta10500f]