NEWSお知らせ

149.   Shiqian Hu, Zhongwei Zhang, Pengfei Jiang, Weijun Ren, Cuiqian Yu, Junichiro Shiomi, Jie Chen, “Disorder Limits the Coherent Phonon Transport in Two-Dimensional Phononic Crystal Structure”, Nanoscale, 11, 11839-11846 (2019). [http://dx.doi.org/10.1039/C9NR02548K]2019.08.22 Thu

Shiqian Hu, Zhongwei Zhang, Pengfei Jiang, Weijun Ren, Cuiqian Yu, Junichiro Shiomi, Jie Chen, “Disorder Limits the Coherent Phonon Transport in Two-Dimensional Phononic Crystal Structure”, Nanoscale, 11, 11839-11846 (2019). [http://dx.doi.org/10.1039/C9NR02548K]