NEWSお知らせ

168.   Run Hu, Sotaro Iwamoto, Lei Feng, Shenghong Ju, Shiqian Hu, Masato Ohnishi, Naomi Nagai, Kazuhiko Hirakawa, Junichiro Shiomi, “Machine-learning-optimized aperiodic superlattice minimizes coherent phonon heat conduction” Physical Review X, 10 (2), 021050. [https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021050]2020.08.22 Sat

Run Hu, Sotaro Iwamoto, Lei Feng, Shenghong Ju, Shiqian Hu, Masato Ohnishi, Naomi Nagai, Kazuhiko Hirakawa, Junichiro Shiomi, “Machine-learning-optimized aperiodic superlattice minimizes coherent phonon heat conduction” Physical Review X, 10 (2), 021050. [https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021050]