NEWSお知らせ

198.   Fengwen Mu, Bin Xu, Xinhua Wang, Runhua Gao, Sen Huang, Ke Wei, Kai Takeuchi, Xiaojuan Chen, Haibo Yin, Dahai Wang, Jiahan Yu, Tadatomo Suga, Junichiro Shiomi, Xinyu Liu, “A novel strategy for gan-on-diamond device with a high thermal boundary conductance”, Journal of Alloys and Compounds, 164076, 1 (2022).2022.08.22 Mon

Fengwen Mu, Bin Xu, Xinhua Wang, Runhua Gao, Sen Huang, Ke Wei, Kai Takeuchi, Xiaojuan Chen, Haibo Yin, Dahai Wang, Jiahan Yu, Tadatomo Suga, Junichiro Shiomi, Xinyu Liu, “A novel strategy for gan-on-diamond device with a high thermal boundary conductance”, Journal of Alloys and Compounds, 164076, 1 (2022).