NEWSお知らせ

207.  Jinwoo Lee, Yeongju Jung, MinJae Lee, June Sik Hwang, Jiang Guo, Wooseop Shin, JinKi Min, Kyungrok Pyun, Hu Seung Lee, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, Young-Jin Kim, Byungwook Kim, Seung Hwan Ko, “Biomimetic reconstruction of butterfly wing scale nanostructure for radiative cooling and structural coloration,” Nanoscale Horizons, 7, 1054-1064 (2022).2022.08.22 Mon

Jinwoo Lee, Yeongju Jung, MinJae Lee, June Sik Hwang, Jiang Guo, Wooseop Shin, JinKi Min, Kyungrok Pyun, Hu Seung Lee, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, Young-Jin Kim, Byungwook Kim, Seung Hwan Ko, “Biomimetic reconstruction of butterfly wing scale nanostructure for radiative cooling and structural coloration,” Nanoscale Horizons, 7, 1054-1064 (2022). [https://doi.org/10.1039/D2NH00166G]