NEWSお知らせ

38. Shinya Aikawa, Erik Einarsson, Taiki Inoue, Rong Xiang, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Eiji Nishikawa, Shigeo Maruyama, "Simple Fabrication Technique for Field-Effect Transistor Array Using As-Grown Single-Walled Carbon Nanotubes", Japanese. Journal Applied Physics Vol. 50, 04DN08-1-04DN08-4 (2011). [http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.50.04DN08]2011.08.21 Sun

Shinya Aikawa, Erik Einarsson, Taiki Inoue, Rong Xiang, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Eiji Nishikawa, Shigeo Maruyama, "Simple Fabrication Technique for Field-Effect Transistor Array Using As-Grown Single-Walled Carbon Nanotubes", Japanese. Journal Applied Physics Vol. 50, 04DN08-1-04DN08-4 (2011). [http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.50.04DN08]