NEWSお知らせ

59. Xiao Yan, Weishu Liu, Hui Wang, Shuo Chen, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Gang Chen, Zhifeng Ren, "Stronger phonon scattering by larger differences in atomic mass and size in p-type half-Heuslers Hf1-xTixCoSb0.8Sn0.2", Energy & Environmental Science COMMUNICATIONS, Vol. 5, 7543-7548 (2012). [http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ee/c2ee21554c]2012.08.21 Tue

Xiao Yan, Weishu Liu, Hui Wang, Shuo Chen, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Gang Chen, Zhifeng Ren, "Stronger phonon scattering by larger differences in atomic mass and size in p-type half-Heuslers Hf1-xTixCoSb0.8Sn0.2", Energy & Environmental Science COMMUNICATIONS, Vol. 5, 7543-7548 (2012). [http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ee/c2ee21554c]