NEWSお知らせ

111.   Satoshi Nita, Minh Do-Quang, Jiayu Wang, Yu-Chung Chen, Yuji Suzuki, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Electrostatic cloaking of surface structure for dynamic wetting”, Science Advances, e1602202 (2017) [Open Access] [http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1602202]2017.08.22 Tue

Satoshi Nita, Minh Do-Quang, Jiayu Wang, Yu-Chung Chen, Yuji Suzuki, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Electrostatic cloaking of surface structure for dynamic wetting”, Science Advances, e1602202 (2017) [Open Access] [http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1602202]