NEWSお知らせ

176.   Bin Xu, Shih-Wei Hung, Shiqian Hu, Cheng Shao, Rulei Guo, Junho Choi, Takashi Kodama, Fu-Rong Chen, Junichiro Shiomi, “Scalable monolayer-functionalized nanointerface for thermal conductivity enhancement in copper/diamond composite”, Carbon 175, 299-306 (2021). [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622321000208]2021.08.22 Sun

Bin Xu, Shih-Wei Hung, Shiqian Hu, Cheng Shao, Rulei Guo, Junho Choi, Takashi Kodama, Fu-Rong Chen, Junichiro Shiomi, “Scalable monolayer-functionalized nanointerface for thermal conductivity enhancement in copper/diamond composite”, Carbon 175, 299-306 (2021). [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622321000208]