NEWSお知らせ

210. Ruimin Ma, Hanfeng Zhang, Jiaxin Xu, Luning Sun, Yoshihiro Hayashi, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, Jian-xun Wang, Tengfei Luo, “Machine learning-assisted exploration of thermally conductive polymers based on high-throughput molecular dynamics simulations”, Materials Today Physics 28, 100850 (2022).[https://arxiv.org/pdf/2109.02794]2022.08.22 Mon

Ruimin Ma, Hanfeng Zhang, Jiaxin Xu, Luning Sun, Yoshihiro Hayashi, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, Jian-xun Wang, Tengfei Luo, “Machine learning-assisted exploration of thermally conductive polymers based on high-throughput molecular dynamics simulations”, Materials Today Physics 28, 100850 (2022).[https://arxiv.org/pdf/2109.02794]